Chân ghế - 1 cái
Chân ghế - 1 cái

Chân ghế - 1 cái

Chân ghế

Oak Soap, Oak Soap, B, 17 cm

650,000 VND
  • Thời gian đặt hàng 4 tuần

17 cm

Oak Soap

 

Chiều cao
17 cm
Chân ghế
Oak Soap, B, 17 cm
SKU
0050208

 

Loại vải
Oak Soap

 

Số lượng kiện hàng
1
Kiện 1
18x20x9 cm, 2 kg

Newsletter