Chân ghế - 1 cái
Chân ghế - 1 cái

Chân ghế - 1 cái

Chân ghế

Oak Soap, Oak Soap, B, 17 cm

650,000 VND

 

Chiều cao
17 cm
Chân ghế
Oak Soap, B, 17 cm
SKU
0050208

 

Loại vải
Oak Soap

 

Số lượng kiện hàng
1
Kiện 1
18x20x9 cm, 2 kg

Newsletter