Fabio Stone

Fabio Stone

Fabric

Fabio stone,

  • Thời gian đặt hàng 4 tuần

Fabio stone 100% Polyester

 

SKU
98

 

Loại vải
Fabio stone
Thành phần
100% Polyester
Độ mài mòn
100,000
Độ xù lông
3-4
Độ bền màu
5

 

Newsletter