Maya Cream

Maya Cream

Fabric

Maya Cream,

 

SKU
240

 

Loại vải
Maya Cream
Thành phần
54% Polyester, 46 % Acrylic
Độ mài mòn
50000
Độ xù lông
4
Độ bền màu
4-5

 

Newsletter