Danny Indigo Blue

Danny Indigo Blue

Fabric

Danny indigo blue,

 

SKU
239

 

Loại vải
Danny indigo blue
Thành phần
100% Polyester
Độ mài mòn
40,000
Độ xù lông
4-5
Độ bền màu
4

 

Newsletter