Danny Dusty Rose

Danny Dusty Rose

Fabric

Danny Dusty Rose,

 

SKU
210

 

Loại vải
Danny Dusty Rose
Thành phần
100% Polyester
Độ mài mòn
40,000
Độ xù lông
4-5
Độ bền màu
4

 

Newsletter