Velour Lux Petro

Velour Lux Petro

Fabric

Velour Lux Petro,

  • Thời gian đặt hàng 4 tuần

Velour Lux Petro 100% Polyester

 

SKU
207

 

Loại vải
Velour Lux Petro
Thành phần
100% Polyester
Độ mài mòn
100,000
Độ xù lông
4-5
Độ bền màu
4-5

 

Newsletter