Olena Mole

Olena Mole

Fabric

Olena Mole,

  • Thời gian đặt hàng 4 tuần

Olena Mole 100% Polyester

 

SKU
173

 

Loại vải
Olena Mole
Thành phần
100% Polyester
Độ mài mòn
40,000
Độ xù lông
4-5
Độ bền màu
5

 

Newsletter