Velvet Ocean, Navy + Grace, Oval

Velvet Ocean, Navy + Grace, Oval

Thảm

Natural,

13,800,000 VND
  • Thời gian đặt hàng 4 tuần

270 cm

200 cm

Natural

 

Chiều rộng
270 cm
Chiều sâu
200 cm
SKU
020320V03V01-6

 

Loại vải
Natural

 

Số lượng kiện hàng
1,2
Kiện 1
18x96x96 cm, 19 kg
Kiện 2
200x22x22 cm, 24 kg

Newsletter